Mai multe instituții subordonate Primăriei municipiului Craiova înregistrează o serie de deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, acest lucru fiind constatat chiar de către personalul de specialitate din cadrul instituţiei craiovene, după controlul efectuat în primul semestru din acest an.

Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a constatat, în urma verificărilor făcute la toate structurile subordonate Consiliul Local al Municipiului Craiova, că unele instituţii mai au de pus la punct anumite aspecte.

Pe lista instituțiilor cu probleme se numără chiar sediul Primăriei Craiova, arhiva fiind amplasată necorespunzător. De asemenea, materialul din care sunt confecționate rafturile arhivei nu este unul sigur și nici instalaţia de hidranţi interiori nu a fost verificată periodic.

„Spaţiile cu destinaţia de arhivă sunt amplasate necorespunzător, la subsolul clădirii (precizăm că este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, cu excepţia cazurilor în care aceste spaţii au fost prevăzute cu această destinaţie prin proiectul tehnic al construcţiei). O parte din rafturile amplasate în spaţiile cu destinaţia de arhivă nu sunt confecţionate din materiale incombustibile din clasa de reacţie la foc minimum A2 şi nu sunt asigurate împotriva răsturnării sau căderii”, se arată în raportul de evaluare aferent primului semetrsu din acest an.

De asemenea, în urma verificărilor s-a constat și lipsa unor contracte de mentenanță pentru sistemele de detecţie şi semnalizare a incendiilor. Acestea lipsesc în cazul parcării subterane, la Water Park și la „Evidența Persoanei”.

„Nu există contract de mentenanţă pentru sistemul de detecţie şi semnalizare a incendiilor montat în spaţiul destinat arhivei de la parterul clădirii Direcţiei de Evidenţă a persoanei; la Complexul de agrement în parcul tineretului Water Park nu sunt contracte de mentenanţă pentru sistemele de alarmare detectare şi stingere a incendiilor; la parcarea subterană de autoturisme nu sunt contracte de mentenanţă pentru sistemele de alarmare detectare şi stingere a incendiilor”, se mai arată în raport.

Totodată, în primul semestru din acest an, au fost verificate şi sediile instituţiilor de învățământ (şcoli, grădiniţe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu. Din această listă fac parte: Şcoala gimnazială  „Gheorghe Bibescu” Craiova – Grădiniţa cu program normal nr.7; Grădiniţa cu program prelungit „Eden” Craiova; Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova; Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” – Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova; Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova – Grădiniţa cu program prelungit „Otilia Cazimir” Craiova și Liceul „Matei Basarab” Craiova – Cabinete Metodice P+3.

Probleme multe sunt și la Opera Română, în urma controlului fiind stabilite o serie de măsuri.

„Nu se asigură evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din sala de spectacole, şi spaţiile transformate în depozite de decoruri, în conformitate cu prevederile art. 4.1.36. din NP 118/99 şi capitolul 2.3 lit. (d), în sensul că trapele de evacuare au fost acoperite de noua invelitoare a acoperişului; Nu sunt prevăzute cu uşi şi chepenguri rezistente la foc, magazia de decoruri, spaţiile de depozitarte şi producţie de categoria „C„ pericol de incendiu, care sunt prevăzute cu goluri de circulaţie spre căile de acces evacuare şi casele scărilor; Rezervoarele de apă de incendiu nu sunt prevăzute cu instalaţii pentru semnalizarea optică şi/sau acustică al nivelului rezervei de incendiu, în conformitate cu prevederile NP 086/2005; Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice a fost dezafectată odată cu refacerea acoperişului, contrar prevederilor Normativului I 7/2011; Nu a fost verificată şi nu este asigurată mentenanţa instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiului (sprinklere, drencere şi hidranţi interiori) din incinta instituţiei”, este concluzia specialiștilor.

Articolul precedentTânără din Caracal, prinsă la furat în mall-ul din Craiova
Articolul următorCraiova a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. FOTO