Opt universități din țară, între care și Universitatea din Craiova, vor avea programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență, proiectul vizându-i pe absolvenții care vor să devină profesori.  

Potrivit unui comunicat de presă remis, joi, de Ministerul Educației, aceste programe vor avea loc în anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România.

Masterul didactic este un program de formare inițială pentru cariera didactică, prevăzut încă de la adoptarea Legii educației naționale din 2011, ce nu a fost pus până acum în implementare.

Programul de studii de master didactic va avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, dar pot opta și pentru o a doua specializare din cadrul aceluiași domeniu fundamental, aferent celui înscris pe diploma de licență sau echivalentă.

Domeniile fundamentale sunt: matematică și științele naturii, științe inginerești, științe biologice și biomedicale, științe sociale, științe umaniste și arte, știința sportului și educației fizice.

Masterul didactic se poate organiza în universități, în parteneriat între departamentele/facultățile de profil și structuri instituționale (departamente/facultăți) cu profil psihopedagogic. O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licență.

În vederea realizării pregătirii practice de tip practică pedagogică din cadrul programului de studii universitare de master didactic, se constituie o rețea de unități de învățământ preuniversitar, denumite școli de aplicație, dintre acestea universitățile urmând a le selecta pe cele care îndeplinesc criteriile specifice proprii.

Universitățile care vor organiza programe de master didactic, pe locuri subvenționate de la bugetul de stat, în anul universitar 2020-2021:

Universitatea Politehnică din București: 50 de locuri

Universitatea din București: 50 de locuri

Academia de Studii Economice din București: 50 de locuri

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca: 50 de locuri

Universitatea „Ovidius” din Constanța: 50 de locuri

Universitatea din Craiova: 50 de locuri

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: 50 de locuri

Universitatea de Vest din Timișoara: 50 de locuri

Articolul precedentIndemnizație de șomaj, pentru șase luni, pentru absolvenți
Articolul următorAu crescut taxele pentru permisele de conducere și certificatele de înmatriculare