Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020, după rezolvarea contestațiilor, au fost afișate astăzi pe evaluare.edu.ro.

 
Rezultatele finale la Evaluare Națională sunt publicate în format anonimizat. Astfel, pe pagina online dedicată rezultatelor finale de la Evaluare Națională 2020 au apărut coduri în dreptul cărora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat de la Evaluarea Națională a primit anterior afișării rezultatelor codul specific.
Ministerul Educației a informat că, după afişarea primelor rezultate la Evaluarea Naţională, au fost depuse 15.275 de contestaţii. Din acest total, la proba scrisă de Limba şi literatura română au fost depuse 9.030, la Matematică – 5.991, iar la proba de Limba şi literatura maternă – 254 de contestaţii.
Soluţionarea lucrărilor contestate a avut loc până vineri, rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020 urmând a fi făcute publice astăzi.
 
Este primul an în care e prevăzută o a doua sesiune a examenului de Evaluare Naţională, pentru elevii care nu se pot prezenta la probele scrise din motive medicale. Sesiunea specială va începe din data de 29 iunie.
 
-29 iunie 2020 – Limba şi literatura română, probă scrisă
-30 iunie 2020 – Matematică, probă scrisă
-1 iulie 2020 – Limba şi literatura maternă, probă scrisă
 
Calendar de admitere la liceu 2020
Absolvenții de clasa a VIII-a vor completa fișele de înscriere la liceu în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020, a decis Ministerul Educației.
Înscrierea la probele de aptitudini a fost făcută în perioada 2-5 iunie.
 
Calendarul de admitere la liceu 2020:
27 mai 2020 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
27 mai – 2 iunie 2020 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
5 iunie 2020 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
2-12 iunie 2020 Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
17 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
18 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
29 iunie 2020 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice
30 iunie 2020 Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată
1 iulie 2020 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Sursa: Realitatea de Giurgiu

Articolul precedentAglomerație la ieșirea din România spre Bulgaria, din Giurgiu. Turiștii stau în coloană de mașini
Articolul următorMai multe medii de 10 în Dolj, după contestațiile la Evaluarea Națională