Universitatea din Craiova a luat decizia suspendării cursurilor, fiind de asemenea luate mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.  

Potrivit unui comunicat de presă remis, joi, de către reprezentanții Universității din Craiova, măsurile sunt următoarele:

Constituirea unui Comitet pentru analiza, monitorizarea şi reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) la nivelul UCv. Adresa de contact: [email protected]; [email protected]

Suspendarea activităților didactice directe („față în față”), precum și a tuturor activităţilor conexe (conferinţe ştiinţifice, concursuri studențești/școlare, evenimente culturale, artistice şi sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public, etc.) până la 31.03.2020.

În perioada 13-31.03.2020, activitățile didactice se vor desfășura în regim online utilizând platforma EvStud sau platformele de e-learning (Moodle, Google Classroom) cadrele didactice şi studenţii beneficiind de suportul necesar în domeniu.

Activităţile didactice care nu pot fi derulate în regim online vor putea fi recuperate după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăţi.

Activităţile administrative și de cercetare din cadrul Universității din Craiova, derulate de către personalul angajat al UCv – cadre didactice și de cercetare, personal administrativ și de suport nu se suspendă.

Pentru personalul UCv care se deplasează cu mijloacele de transport în comun și pentru care programul începea la ora 8.00, se decalează începerea activității cu 30 de minute, respectiv programul va începe la ora 8.30.

În perioada 13-31.03.2020 în căminele studențești se vor efectua activități de igienizare. Pot să rămână cazați în campusurile UCv doar studenții străini, studenții proveniți din casele de copii și studenții angajați la agenți economici din zona metropolitană Craiova, care nu se pot deplasa în localitățile de domiciliu. Studenții angajați vor depune o adeverință de la angajator până cel târziu luni, 16.03.2020. Situațiile speciale vor fi analizate de Comitetul pentru analiza, monitorizarea şi reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) la nivelul UCv.

Se interzice accesul în spațiile de învățământ și administrative ale universității a tuturor persoanelor, cu excepția angajaților UCv.

Se interzice accesul în căminele studențești ale Universității din Craiova a tuturor persoanelor. Fac excepție studenții rămași cazați în respectivul cămin și angajații UCv.

Se repartizează 10 camere din Căminul Studențesc nr.10, parter, pentru situații speciale.

În perioada 13-31.03.2020 se suspendă activitățile de preparare și servire a mesei în Cantinele UCv.

Suplimentarea cu două posturi de pază pentru căminele studențești (Se va solicita această suplimentare firmei specializate cu care UCv are contract).

Toate persoanele (studenţi/cadre didactice/personal administrativ al UCv) care s-au întors din regiunile sau localităţile din zona roşie şi zona galbenă cu transmitere a COVID-19 (care se actualizează permanent şi se află la http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov), trebuie să ia legătura cu medicul de familie şi să declare acest lucru în mod.

În perioada 13-31.03.2020 vor fi efectuate activităţi speciale de igienizare în toate spaţiile Universității din Craiova.

Comitetul pentru analiza, monitorizarea şi reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) la nivelul UCv va monitoriza permanent evoluția situației la nivel local și național și va propune Consiliului de Administrație măsurile adecvate conform recomandărilor instituțiilor responsabile ale statului.

Articolul precedentTrei noi cazuri de coronavirus în Craiova
Articolul următorÎn ce stare sunt pacienții din Dolj infectați cu noul virus. „Se cunoaște traseul epidemiologic al acestora”