Un contract de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative” a fost semnat de Universitatea din Craiova, program ce urmează a fi implementat în următorii trei ani. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.173.828 de lei, obiectivul general fiind creșterea calităţii sistemului de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat și prin dezvoltarea de mecanisme de consiliere și orientare profesională.

Grupul țintă al proiectului este format din 67 de doctoranzi din ciclul de studii universitare de doctorat şi 30 de cercetători post-doctorat. Pe durata proiectului, doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare (maxim 12 luni) în cuantum de 1.600 lei (pentru doctoranzi) și 2.550 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate în centre de cercetare și inovare, institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană.

Grupul țintă va participa la un program de consiliere profesională și la un program de învățare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale realizate, cu o componentă practică, realizat, la nivelul partenerului IPA SA.

Articolul precedentCanicula aduce ITM-ul doljean în control
Articolul următorDoljean reținut pentru tâlhărie