Casa Județeană de Pensii  (CJP) Sălaj informează că plata ajutoarelor de deces se realizează prin mandat poștal sau în cont bancar. În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin Bancă, cererea va fi însoțită de un extras de cont al solicitantului. Modelul de cerere împreună cu documentele necesare se găsesc pe site-ul instituției www.cjpsalaj.ro în cuprinsul informărilor cu titlu ”Model cerere ajutor de deces/Declarație ajutor deces/Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat” și ”Documentele necesare acordării ajutorului de deces”. Cererea împreună cu documentele necesare vor fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa instituției, urmând ca ulterior plății ajutorului de deces, certificatul de deces în original să fie returnat solicitantului prin poștă, cu confirmare de primire. Conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice atât acordarea ajutorului de deces cât și, după caz, a pensiei neîncasate din luna decesului sau a altor drepturi cuvenite și neîncasate până la data decesului, pot fi solicitate în termen de trei ani de la data decesului.

Articolul precedentToate blocurile trebuie să aibă la intrare dispozitive cu dezinfectant. Pe scara blocurilor trebuie făcută dezinfecție periodică
Articolul următorMitrea: România are nevoie de suportul european în criza coronavirus