O nouă societate furnizează apa caldă şi căldura craiovenilor, după ce SC Termo Craiova SRL a intrat în insolvenţă.   

Noua firmă se numeşte SC Termo Urban Craiova SRL, iar consilierii locali au aprobat, miercuri, delegarea serviciilor de alimentare cu energie termică către aceasta. Ulterior, trebuie încheiat un acord între noua societate şi producătorul de agent termic primar, Complexul Energetic Oltenia.

Prin Hotărârea intermediară nr.9/29.03.2021 s-a dispus începerea procedurii falimentului SC Termo Craiova SRL.

„În conformitate cu prevederile art. 22, alin. (3) Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilități publice, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de aleşi.

Este necesară aprobarea acestui studiu, spun autoritățile, pentru a se asigura continuitatea serviciului de alimentare cu energie termică în Craiova.

„Având în vedere situaţia actuală din punct de vedere economico-financiar a operatorului serviciului de alimentare cu energie termică SC Termo Craiova SRL căt şi necesitatea urgentă de a demara procedura de a asigura continuitatea serviciului în caz de faliment a operatorului actual, este necesar aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului de alimentare cu energie termică în Municipiul Craiova întocmit de către firma E.D.G. Consult SRL Craiova”, se mai arată în proiect.

 

Sursa: Realitatea de Dolj