Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a demarat o licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 92 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 26 de judeţe. Pe listă se află şi 19 comune din judeţele Olt şi Dolj.

Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetăţeni, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR), anunţă ANPCI. Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot, iar valoarea totală estimată este de 142.914.072,76 de lei (fără TVA).

În prezent, dintre cele 660 de comune care beneficiază de finanţare europeană, în 487 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor şi alte 70 au fost finalizate.

„Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 92 de loturi este de 330.705 de hectare”, au transmis reprezentanţii ANCPI.

În judeţul Dolj sunt vizate comunele Carcea, Coţofenii din Faţă, Gherceşti, Negoi şi Robăneşti. În judeţul Olt sunt vizate comunele Bălteni, Barza, Cezieni, Cilieni, Crampoaia, Drăghiceni, Ganeasa, Mihăieşti, Optaşi-Măgura, Priseaca, Scărişoara, Slătioara, Stoeneşti şi Tătuleşti.

Termen limită pentru depunerea ofertelor

La această procedură pot depune oferte toţi operatorii economici din ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 26 iunie 2023.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României, în suprafaţă de 5.758.314 de hectare.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro – cofinanţare de la bugetul de stat, mai precizează ANPCI.

În prezent, dintre cele 660 de comune care beneficiază de finanţare europeană, în 487 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor şi alte 70 au fost finalizate, mai arată Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Articolul precedentCine se opune schimbului de putere? România Suverană – ediție explozivă, ora 20.50
Articolul următorDouă terminale noi au fost inaugurate la Aeroportul Internațional Craiova