Craiovenii cu venituri mici vor beneficia și anul acesta, cu ocazia sărbătorilor pascale, de tichetele sociale pe care Primăria Craiova le oferă în cadrul programului „Solidaritatea”, înscrierile în acest sens derulându-se în perioada 18 februarie – 13 martie.

Potrivit reprezentanților Primăriei Municipiului Craiova şi cei ai Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, cei interesați de aceste bonuri se pot înscrie pe liste, în zilele de luni, marţi, miercuri și joi între orele 08.30 – 16.30, respectiv vineri între orele 08.30 – 14.00.

Conform legii, beneficiază de aceste tichete: persoanele cu handicap, șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, pensionarii cu venituri până la 710 lei/lună, beneficiarii de venit minim garantat și persoanele fără nici un venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Fiecare persoană primește tichete sociale în valoare totală de 30 de lei, bonurile fiind folosite doar pentru cumpărarea alimentelor. Legea interzice utilizarea lor pentru achiziționarea de țigări și băuturi alcoolice sau valorificarea acestora.

Înscrierea în program constă în depunerea la oricare dintre sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a unui dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie: cerere tip; declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens; actul de identitate; actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul; actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul; cuponul de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea; certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul; carnetul de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi se află în căutarea unui loc de muncă; alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate mai sus, în funcţie de caz.

Acordarea tichetelor sociale se face începând cu tranşa următoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu condiţia ca solicitantul să-şi fi achitat obligaţiile de plată faţă de bugetul local, mai spun reprezentanții Primăriei Craiova. 

Formularele reprezentând „Cererea tip” și „Declaraţia pe propria răspundere” pentru înscrierea în programul „SOLIDARITATE” sunt puse la dispoziție solicitanților de către instituție sau pe site-ul Direcției de Asistență Socială Craiova – www.spascraiova.ro.

Articolul precedentPeste 700 de locuri de muncă disponibile în județul Dolj. Cele mai multe sunt pentru confecționeri și șoferi
Articolul următorAccesul la fonduri europene, condiţionat de respectarea statului de drept. Când se va lua decizia