Craiovenii sunt reticenți în privința proiectului referitor la anveloparea termică a blocurilor din municipiu pentru că nu se cunosc costurile și, spun cetățenii, nu știu ce presupune partea financiară pe care vor trebui să o suporte ei.

Cei mai mulți dintre administratorii sau președinții de asociație care cer semnături pentru acest proiect cu finanțare europeană(trebuie să solicite acordul proprietarilor de pe fiecare scară de bloc până în luna martie, anul acesta n.r.)  se lovesc de întrebarea cu privire la valoarea investiției. Lipsa unui răspuns, întrucât așa cum a spus și edilul urbei, Lia Olguța Vasilescu, încă nu au apărut ghidurile, face ca obținerea semnăturilor să devină un proces greoi.

Viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip, a făcut precizări în acest sens, în cadrul unei emisiuni TV, venind cu exemplul unui bloc reabilitat în mandatul trecut al Olguței Vasilescu.

Astfel, spunea Filip, pentru un apartament cu trei camere, o familie plătește aproximativ 8.300. Suma este achitată timp de 10 ani la Direcția de Taxe și Impozite Craiova.

Viceprimarul a mai precizat că în urma celor mai recente discuții, ținând cont de faptul că au avut loc scumpiri, craiovenii nu vor plăti mai mult de 300 de euro/an. Aceasta este însă o sumă reper pentru cetățeni.

Filip a reamintit faptul că primul pas în implementarea acestui proiect este o evaluare a situației fiecărui bloc. Rezultatul acțiunii va stabili costul lucrărilor ce se impun.

Proiectul de reabilitare termică include: lucrări de izolare termică a faţade; schimbarea tâmplărie; închiderea balcoanelor; lucrări de termo și hidroizolație, repararea acoperișului blocului; instalarea alternativă de producere a energiei din surse regenerabile; reabilitarea sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum.

Peste 50 % din costuri sunt suportate de Uniunea Europeană, iar un procent de aproximativ 30 % de municipalitatea craioveană.

Locatarii vor achita un procent de aproximativ 20 % din costurile reabilitării termice aferente locuinței proprii și a spațiului comun de pe scară, procentul fiind stabilit de ghidul de absorbție a fondurilor europene, ce urmează să apară în luna iulie 2021.

Sumele care revin cetățenilor se vor împărți în cote egale, care vor fi plătite într-o perioadă de 10 ani, la Direcția de Taxe și Impozite.

Ce alte lucrări include proiectul?

Procurarea / montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie pentru încălzire şi apă caldă de consum;
instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, în spatiile comune ale blocului de locuințe.
înlocuirea/ modernizarea lifturilor, inclusiv procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective.
realizarea lucrărilor de branșare / rebranşare a blocului de locuinţe / apartamentului la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice.
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;
înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune (scări, subsol etc.), inclusiv montarea paratrăsnetelor;
repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii /realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;
măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;
crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;
refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);
reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic prin: repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor, repararea/înlocuirea a centralei termice de bloc/scară, repararea / înlocuirea / realizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”.

Deși Craiova ocupă un loc codaș în privința numărului de blocuri ce vor fi reabilitate termic, primarul speră ca numărul imobilelor să ajungă la 4.000.

Primarul municipiului Craiova a spus că în cazul blocurilor unde locatarii nu vor fi de acord cu reabilitarea termică a imobilului, pe fonduri europene, se va aplica o lege apărută la finalul anului trecut, potrivit căreia cetățenii vor trebui să suporte costurile cu reparațiile fațadei.

Sursa: Realitatea de Dolj